Tumblelog by Soup.io
 • TyMiJestes
 • blubra
 • justfuckoff
 • choppedheidi
 • dziewczynkaodnaleziona
 • Kokytos
 • odulekkocurek
 • vertheer
 • risky
 • agaf
 • Complicated92
 • matwin
 • Carrere
 • likearollingstone
 • Zeuko
 • onesecret
 • judysza
 • noexist
 • imgonnaleaveyou
 • earth-art-eh
 • tereska
 • loveveryone
 • paradiso
 • renegade4ever
 • midaj
 • the-new-beyonce
 • aemema
 • czarno-bialo
 • precious
 • malinovo
 • pastelina
 • Kashmir86
 • nastya
 • desouffle
 • saaanx
 • niepolubiecie
 • alicemeow
 • siostra
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3918 820d
Reposted fromheroinee heroinee viajeszczenie jeszczenie
8222 206c
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viajeszczenie jeszczenie
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viajeszczenie jeszczenie
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viajeszczenie jeszczenie
Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy
— Charlie Chaplin
Reposted fromolass olass viajeszczenie jeszczenie
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viajeszczenie jeszczenie
9866 4911
Reposted from21gramow 21gramow viajeszczenie jeszczenie
7755 127c 500
Reposted fromverronique verronique viajeszczenie jeszczenie
9127 e574
Reposted fromcontroversial controversial viaDagarhen Dagarhen
3122 f60b 500
Reposted fromSardion Sardion viazelbekon zelbekon
5226 e602 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
3064 9ae6
Reposted fromSaturnine Saturnine viaHypothermia Hypothermia
3129 9741
Reposted fromSaturnine Saturnine viaHypothermia Hypothermia
5082 7c3b

cryptofwrestling:

Vlad Tepes  (Dracula)  portrait

Reposted fromSaturnine Saturnine viaHypothermia Hypothermia
7775 d361 500
Reposted fromteijakool teijakool viabercik bercik
Reposted fromzelbekon zelbekon viakosmonauta kosmonauta
Gdy ciebie widzę momentalnie zamiast mózgu mam dziurę!
— Taco Hemingway ,,Gdybyś nie istaniała''
2466 0486 500
Reposted fromdivi divi viajanka89 janka89
chic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl