Tumblelog by Soup.io
 • TyMiJestes
 • blubra
 • justfuckoff
 • choppedheidi
 • dziewczynkaodnaleziona
 • Kokytos
 • odulekkocurek
 • vertheer
 • risky
 • agaf
 • Complicated92
 • matwin
 • Carrere
 • likearollingstone
 • Zeuko
 • onesecret
 • judysza
 • noexist
 • imgonnaleaveyou
 • earth-art-eh
 • tereska
 • loveveryone
 • paradiso
 • renegade4ever
 • midaj
 • the-new-beyonce
 • aemema
 • czarno-bialo
 • precious
 • malinovo
 • pastelina
 • Kashmir86
 • nastya
 • desouffle
 • saaanx
 • niepolubiecie
 • alicemeow
 • siostra
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3612 9449 500
3611 c6e1 500
" Pamiętam teraz słowa babci która mówiła, że miłość jest tylko wtedy, kiedy chce się z daną osobą przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod obsypane kwieciem bzy. A latem zbierać z tym kimś jagody i pływać w rzece. Jesienią robić razem powidła i uszczelniać okna przed wiatrem. Zimą pomagać przetrwać katar i długie wieczory. A jak już będzie zimno rozpalać razem ogień. "
3592 53ee 500
Należała do tych kobiet, które kochają na całe życie i nie chciała dopuścić do siebie myśli, że w jej życiu mógłby pojawić się ktoś inny. Taki był jej wybór, w jej sercu było miejsce tylko dla niego.
3586 3200 500
Reposted byseaweed seaweed

Dla siebie nie chciałoby mi się robić zbyt wiele, ale dla Ciebie wiesz, dla Ciebie to mogłabym wszystko.

- Aleksandra Steć

2282 8148
Reposted fromzciach zciach
9967 c3f4 500
Reposted fromZircon Zircon viasmoke11 smoke11
Reposted fromFlau Flau viacats cats
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaelentarie elentarie
4150 723b 500
Astro-logy-nomy
Reposted fromkillerklown killerklown viarobaczek robaczek
9352 ca8b 500

ULOTKA POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ 1981
3322 12d2
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahrabiapawel hrabiapawel
9636 7e17
Reposted fromtotal1ty total1ty viarobaczek robaczek
"Time to go home!"
Reposted fromcats cats viapulczynski pulczynski
7309 9690
Reposted fromteijakool teijakool viaganzrockbar ganzrockbar
0513 2bd2 500
Reposted fromteijakool teijakool viaganzrockbar ganzrockbar
4973 e4fd 500
Reposted fromherz herz viaganzrockbar ganzrockbar
0754 4524
Don't worry, lads, the Mongolian cavalry is here
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl